News

Armenian Educational Benevolent Union giving back to the community with Red Cross blood drive

Pasaden, CA— Armenian Educational Benevolent Union will host a community blood drive with the American Red Cross on April 24, 2020, from 2:00 pm to 8:00 pm at the AEBU Center, 1060 N. Allen Ave., Pasadena, CA 91104.

Amid the COVID-19 crisis, the American Red Cross has frequently expressed its concern of having to deal with blood shortages due to the multiple cancellations of already scheduled blood drives and called on all of us to step up to the challenge. And we, at AEBU, decided to heed to the call and assist at this time of need. The Red Cross was one of the first organizations to help Genocide survivors more than 105 years ago and it is our time to give back.

“Hosting this blood drive coincides with the 105th Anniversary of the Armenian Genocide,” said Katia Kermoyan, coordinator of the drive. “What a gratifying way to honor the memory of the victims who perished during this dark period in our history and those who were displaced but survived thanks to the efforts of charitable organizations like the Red Cross!”

According to the Red Cross, blood is routinely transfused to patients with cancer and other diseases, premature babies, organ transplant recipients and trauma victims. “The short amount of time it takes to donate can mean a lifetime to a patient with a serious medical condition. We urge eligible donors to join us in the selfless act of giving blood.”

On its website, the American Red Cross states that this is the time to take care of one another, and is calling on all those who are healthy and are feeling well to donate blood. They also address the public’s concern saying that there is no evidence and there are no reported cases of the coronavirus – or any respiratory virus – being transmitted by a blood transfusion. In addition, the Red Cross assured all potential donors that it has implemented additional precautionary measures out of an abundance of caution.

To schedule your appointment, please visit www.redcrossblood.org and enter sponsor code AEBU. For more information, you may call us at (626) 344-7321.

AEBU SCHOLARSHIP PROGRAM OPEN FOR 2020-2021 APPLICATIONS

Pasadena, CA – Amid the current COVID-19 global crisis, the Armenian Educational Benevolent Union (AEBU) is highly concerned about the well being of all communities worldwide, and is committed more than ever to its mission of benevolence and encouraging youth to pursue education despite the difficulties facing them. Therefore, the AEBU Scholarship Fund Committee is pleased to announce the opening of the 2020-2021 Scholarship Program. A total of $7500 in scholarships (up to $1500 each) will be awarded to undergraduate students currently enrolled at an accredited four-year university across the United States.

To qualify, students must be of Armenian descent, have a minimum of 3.3 GPA, and be actively involved in the Armenian community.

Eligible students are encouraged to visit https://aebu.org/our-programs/scholarship/ for additional information about the scholarship, and the application requirements. All completed scholarship application packets must be submitted online or by mail no later than June 30, 2020. Mailed applications must be sent to our address at AEBU Scholarship Committee, 1060 N. Allen Ave., Pasadena, CA 91104 postmarked by set deadline. We can also be contacted by phone at (626) 344-7321 for further inquiries.

AEBU grants annual scholarships through a competitive application and review process. Last year, the AEBU Scholarship Committee selected six talented college students in recognition of their academic excellence and community service. The recipients were awarded for their achievements at a prestigious reception and connected to community leaders. This year too, the AEBU Scholarship Committee plans to recognize the 2020 Scholarship recipients; the results of which will be announced on August 1, 2020 on our website and via email.

Armenian Educational Benevolent Union was established in 1969 by a group of volunteers dedicated to enriching the lives of those in need by providing tuition assistance and educational options. At AEBU, we believe that scholarship is an investment in education to empower our youth for a brighter future. To support our programs, please visit our website at https://aebu.org/donate/

Armenian Educational Benevolent Union is a California based charitable organization, exempt from Federal income tax under section 501 (c) (3) of the Internal Revenue Code. Tax ID # 95-3798531.

Լիբանանի ՀԿԲՄ-ի Ամանորեայ Նուէրը Կարիքաւոր Ընտանիքներու

Լիբանանի տագնապահար իրավիճակին մէջ եւ տօնական օրերու առիթով, Հայկական Կրթական Բարեսիրական Միութեան վարչութիւնը, հաւատարիմ մնալով կարիքաւորներուն օգնութեան ձեռք մեկնելու իր առաքելութեան, որոշեց իր նպաստը բերել կարիքաւոր ընտանիքներու օժանդակելու եւ անոնց օգտակար դառնալու աշխատանքին մէջ: Առ այդ, վարչութիւնը կազմակերպեց ուտեստեղէնի նպաստահաւաքի արշաւ մը, ունենալով «Տօնենք Միասնաբար» կարգախօսը:

Կարիքաւոր հայ ընտանիքներուն օգտակար դառնալը իր տարրական պարտականութիւններէն մին համարելով, Հ.Կ.Բ.Մ.-ը իր կրթական եւ բժշկա-ընկերային ծառայութիւններուն առընթեր, Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդեան տօներու նախօրեակին զանազան տեսակի ուտեստներ պարունակող սնտուկներ պատրաստեց ու բաշխեց Պէյրութի Նոր Հաճնոյ եւ գրեթէ բոլոր հայահոծ թաղամասերուն մէջ բնակող կարիքաւոր ընտանիքներուն, գոնէ այդ ձեւով մասամբ թեթեւցնելու համար անոնց բեռը լիբանանեան տնտեսական այս տագնապալի օրերուն:

Բարերար եւ բարեգործ հայրենակիցներու նիւթական մասնակցութեամբ, Ուրբաթ, 27 Դեկտեմբեր 2019-ին, Նոր Հաճնոյ ՀԿԲՄ-ի դարմանատան մէջ բաշխուեցան պատրաստուած սնտուկները, որպէսզի այդ հայ ընտանիքները Նոր Տարին դիմաւորեն սփոփուած հոգիով եւ ուրախ սրտով:

Վարձքը կատար բոլոր անոնց, որոնք մասնակից դարձան «Տօնենք Միասնաբար» արշաւին եւ ուրախացուցին հայ ընտանիքներ: ՀԿԲՄ-ի վարչութիւնը կը շնորհաւորէ բոլորին Նոր Տարին եւ Ս. Ծնունդը:

Armenian Educational Benevolent Union Presents the 2019-2020 AEBU Scholarship Awards

Glendale, CA – “Empowering our youth for a brighter future.” Driven by this motto, the Armenian Educational Benevolent Union celebrated and recognized the achievements of six bright college students on Friday, August 9, 2019 at the Armenian Society of Los Angeles library in Glendale, California. An extraordinary evening, during which, the AEBU Scholarship Fund committee announced the recipients of its 2019-2020 Scholarships.

Continue reading “Armenian Educational Benevolent Union Presents the 2019-2020 AEBU Scholarship Awards”